uronis.infoblog.sk

Creating words in Slovak language

Publikované 02.02.2018 v 16:10 v kategórii slovak for foreigners, prečítané: 16x

Slovak prefixes Slovak for foreigners Slovak lessons Formation of nouns by means of prefixes In this article I show you how are nouns created when we use prefixes. The meaning of nouns can be altered by means of the prefixes: Proti- : protiklad ( contrast ), protiútok ( counter – attack ), protiváha ( counter- weight ) Medzi- : medziposchodie ( mezzanine ), medzivládie (interrregnum) Ná-: nálet ( air- raid ), nácvik ( drill ), nález ( find ) Nad-: nadčlovek ( superman),… Celý článok ›